KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL: 2566 - DL: 2022
Thứ bảy, Ngày 13 tháng 8 Năm 2022 (Ngày 16 tháng 7 năm Nhâm Dần)