KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL: 2566 - DL: 2022
Thứ ba, Ngày 29 tháng 11 Năm 2022 (Ngày 6 tháng 11 năm Nhâm Dần)

Giới Thiệu

Đạo Tràng Ngọc Thiền tọa lạc : xã Thuận Hà, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông………………….

THÔNG TIN LIÊN HỆ :

Tin Phật Sự