KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL: 2566 - DL: 2022
Thứ sáu, Ngày 2 tháng 12 Năm 2022 (Ngày 9 tháng 11 năm Nhâm Dần)

Danh sách nhân sự GHPGVN huyện Đaksong
Nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022)

Theo quyết định số: 185 /QĐ.HĐTS ngày 10/4/2017