KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL: 2566 - DL: 2022
Chủ nhật, Ngày 28 tháng 5 Năm 2023 (Ngày 10 tháng 4 năm Quý Mão)

Danh sách nhân sự GHPGVN huyện Đaksong
Nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022)

Theo quyết định số: 185 /QĐ.HĐTS ngày 10/4/2017