KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL: 2566 - DL: 2022
Thứ sáu, Ngày 2 tháng 12 Năm 2022 (Ngày 9 tháng 11 năm Nhâm Dần)
Z3557966429054 0221451ede92e862e48992272d34ae48
Pháp danh:
Diệu Tâm
Thế danh:
Mai Thị Diễn
Năm sinh:
2004
Chức vụ:
Thành Viên Ban Thông Tin Truyền Thông
Trú xứ:
Thôn 1 - Trường Xuân - Đắk Song - Đắk Nông
Liên hệ:

Tiểu Sử:

Fb      Zalo