KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL: 2566 - DL: 2022
Thứ ba, Ngày 21 tháng 3 Năm 2023 (Ngày 30 tháng 2 năm Quý Mão)
Monk Avt
Pháp danh:
HT. Thích Thanh Hưng
Thế danh:
Nguyễn Văn Hùng
Năm sinh:
1952
Chức vụ:
ủy viên
Trú xứ:
Chùa Thiên Phúc – phường Cửa Nam – quận Hoàn Kiếm
Liên hệ:

Tiểu Sử:

– 2/1974 – 5/1986: Học viên tại trường Tu học Phật pháp Trung ương, Trường Cao cấp Phật học Việt Nam

– 6/1986 – 12/2008: Chánh Văn phòng, Chánh Thư ký, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Hà Nội

– 12/1992 – 12/2008: Ủy viên Hội đồng trị sự, Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (12/1992 – 11/2007); Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 1999-2004); Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 1999-2004, 2004-2011

– 1/2009 – 6/2011: Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương; Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội; Ủy viên Ủy ban Mật trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2004-2011

– 7/2011 – 7/2021: Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương; Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội; Đại biểu Quốc hội khóa XIII (từ 7/2011), XIV (từ 7/2016); Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên, Nhi đồng của Quốc hội; Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội (7/2011 – 6/2019); Phó Chủ tịch (không chuyên trách) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội (từ 7/2019); Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (từ 9/2014); Phó Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam (từ 10/2018).

– 7/2021 – nay: Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương; Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội; Phó Chủ tịch (không chuyên trách) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội (từ 7/2019); Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (từ 9/2014); Phó Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam (từ 10/2018); Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội khóa XV; Đại biểu Quốc hội khóa XV.