CHÀO MỪNG HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NHIỆM KỲ ( 2016 - 2021 ) VÀ SUY CỬ NHÂN SỰ BAN TRỊ SỰ ( 2021 - 2026)
Thứ năm,ngày 27 tháng 1 năm 2022 ( Ngày 25 tháng 12 năm Nhâm Dần )